Brixly
bygger
trygghet

Integrerad, flexibel och överblickbar

Varje enhet kan innehålla 2-3 baser. Hygienrummet är centralt placerat med visuell kontakt till de olika baserna. Flera parallella stråk ger möjligheter till interaktion och samarbete mellan de olika baserna. Varje avdelning och bas är unik i sin färgsättning och sina material för att skapa tillhörighet och orienterbarhet.

En trygg vy från insidan

Genom välplacerade fönster skapar man inte bara rikligt med soljus i kapprum utan även en god uppsikt över gårdsidan.

Rikligt med dagsljus

Dagsljuset är viktigt för både barnen och pedagogen.

Förslag på placering

Typisk situationsplan som visar byggnadens placering mot gatan. Självklart anpassas ytor och funktion till lokalt sammanhang.