80-120
personer

108 barn
21 personal
3 enheter
9 baser
1 våning

Detta är
koncept B

En förskola för varje läge

Varje kommun är unik. Varje plast har sina specifika förutsättningar. Vi erbjuder ett stort antal anpassnings-möjligheter både vad gäller material och volym. Vårt koncept erbjuder unika möjligheter att på ett enkelt och standardiserat sätt möta just era behov och anpassa byggnaden till platsen och kringliggande bebyggelse.

Beskrivning av utemiljön

1. Trygga gårdsentréer
2. Neutral huvudentré
3. Väldefinierat gårdsrum
4. Lägre volym mot gården möter barnen
5. Burspråk i avdelningarnas färg
6. Förhöjt hörn med teknikutrymme
7. Skyddad inlastning

Övergripande flöden

1. Redskapsförråd av varierad storlek
2. Samlade, centralt placerade personalytor. Planeringskontor med utblick mot gården.
3. Gemensam entré från gatan
4. Väl avgränsad inlastning mot gata
5. Lekgård utformas lokalt
6. Skyddad entrézon
7. Neutral förbindelse mellan enheter
8. Multifunktionstorg med utdragbar scen, projektor och servering.
9. Samlad teknikyta, kök på entréplan, fläktrum på plan 2

Enhetens flöde

1. Pedagogisk yta med gott om plats att äta i sin hemmabas
2. Möjlighet att öppna upp mellan baser
3. Kreativ verkstad och ateljé mellan baserna
4. Internt stråk kopplar ihop de olika enheterna
5. Centralt placerat hygienrum med uppsikt mot alla baserna och möjlighet till vattenlek
6. Dubbla entrézoner med toalett i den yttre
7. Rymligt och tydligt avskilt kapprum med god uppsikt över gården
8. Flexibla vil-/grupprum
9. Tillgänglig parkering nära gårdsentréer

Flöden i personalutrymmen

1. Separat personal entré kök
2. Multifunktionstorg med utdragbar scen, projektor och servering
3. Omklädning och duschmöjlighet
4. Neutral entré för besökare och personal
5. Samtalsrum med möjlighet till vila
6. Personalutrymme med utblick mot entrén och gata med möjlighet till möten och fika/lunch
7. Gemensamt planeringskontor med utblick mot gården

Välkommen
till en trygg
förskola!

Vi bygger för trygghet. Läs om trygghetskonceptet

Inspiration

Hitta inspiration innan ni bygger

Inspirera till rörelse

Det centrala rummet i vårt koncept är gårdsrummet. Grundstrukturen är en vinkelbyggnad som skapar en tydlig, skyddad och trygg gårdsmiljö. Med hjälp av landskapsarkitekter finns stora möjligheter att skapa varierade och specifika rum och funktioner
på gården.

Förändring är det enda
som är beständigt

Behov är svåra att förutsäga och förändringar kan komma snabbt. Vårt koncept medger stora möjligheter att med enkla medel anpassa och utveckla verksamheten utifrån era behov.

Nästa steg

Anders Johansson

Entreprenadingenjör
Direkt : 0725-98 52 30
anders.h.johansson@brixly.se