Tillsammans
blir vi starkare

Vår verksamhet sträcker sig sjuttio år tillbaka. I september 2019 fick vi vårt nya namn: Brixly. Vi har alltid satt våra medarbetare högst och främst av allt; det är de som gör oss till Västsveriges tryggaste och mest ansvarsfulla byggpartner.

Vi har en stark lokal närvaro och oslagbar bredd i vårt erbjudande. Tillsammans med våra samarbetspartners och uppdragsgivare bygger och underhåller vi trygga samhällen och hållbara livsmiljöer - där människor och företag kan leva, utvecklas och frodas. Tillsammans är vi starkare!


Hållbarhetsredovisning för 2019

Att ta ansvar för miljön, människor och framtida generationer är något vi på Brixly gjort sedan decennier. Det är ett ansvar och en uppgift som blir allt mer angelägen. Därför är vårt hållbarhetsarbete en av våra viktigaste prioriteringar, idag såväl som för framtiden.

Läs vår hållbarhetsredovisning


Blå boken

Alla som jobbar på Brixly är Brixare. Vi ställer oss bakom vårt varumärke och våra tre värdeord; Laganda, Ansvar och Personlighet. Tillsammans bygger vi vidare på och utvecklar vår starka interna kultur och det är vi som tillsammans gör att Brixly upplevs vara meningsfullt annorlunda.

Läs Blåboken